Home

We mogen weer! Tot snel 


I.v.m. de nog van toepassing zijnde Corona regels is het belangrijk
om je vooraf aan of af te melden voor de vergadering. Dit graag via
een reactie per email waarbij het belangrijk is om minimaal per team
een afvaardiging te hebben in de vergadering.

Aanmelden kan via:  

Tot ziens op donderdag 30 september a.s.
Het bestuur van Volleybalclub Fortutas.