Home

Nering Bögel: hoofdsponsor van VC Fortutas 

Het bestuur van VC Fortutas nodigt je uit voor de Algemene ledenvergadering op donderdag 20 oktober 2022!

Vanaf 20.45 uur is de inloop met koffie en thee. 
Om 21.00 uur zal de ALV van start gaan. De locatie zal plaatsvinden in de zaal van het sportcafé boven in Sporthal de Bengele te Nederweert. Aansluitend rond 22.30 uur is er een informele borrel.

In deze ledenvergadering zullen we terugblikken op het
afgelopen seizoen, kijken we vooruit naar het komende seizoen en op de toekomst van VC Fortutas. Erg belangrijk dus om hierbij aanwezig te zijn.

Aanmelden kan via:  

Tot ziens op donderdag 20 oktober a.s.
Het bestuur van VC Fortutas.