Een veilig sportklimaat & vertrouwenspersoon

Nering Bögel: hoofdsponsor van VC Fortutas 

In de in de Ledenvergadering is het protocol gewenst gedrag vastgesteld. Het protocol Gewenst gedrag zet de lijnen uit voor een gezond en veilig sportklimaat binnen Fortutas. Binnen het protocol zijn de omgangs- en gedragsregels vastgelegd. De algemene ledenvergadering (= de leden) bepaalt hierin hoe we met elkaar omgaan om een gezonde en veilige club te zijn.

De vertrouwenscontactpersonen binnen de vereniging zijn:

Ingrid Strijdveen:

E-mail:  of 06-51663773.
De portefeuillehouder in het bestuur is Niek Creemers. Voor alle trainers/coaches is een positieve Verklaring Omtrent Gedrag aanwezig!

De omgangsregels van gewenst gedrag binnen VC Fortutas:

 1. Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij/zij is en discrimineer niet; iedereen
  telt mee binnen de club.
 2. Ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft.
 3. Ik val de ander niet lastig en berokken de ander geen schade.
 4. Ik maak op geen enkele wijze misbruik van mijn machtspositie.
 5. Ik scheld niet en maak geen gemene grappen of opmerkingen over anderen.
 6. Ik doe niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen.
 7. Ik kom niet ongewenst te dichtbij en raak de ander niet tegen zijn of haar wil aan.
 8. Ik geef de ander geen ongewenste seksueel getinte aandacht.
 9. Ik stel geen ongepaste vragen en maak geen ongewenste opmerkingen over iemands persoonlijk leven of uiterlijk.
 10. Als iemand mij hindert of lastig valt dan vraag ik hem/haar hiermee te stoppen.
  Als dat niet helpt, vraag ik een ander om hulp.
 11. Ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en spreek degene die zich daar niet aan houdt erop aan en meldt dit zo nodig bij het bestuur of bij de vertrouwenspersoon.