Home

Nering Bögel: hoofdsponsor van VC Fortutas 


Voor élk kind
Sport en cultuur verrijkt het leven van elk kind. Bij een club maken kinderen nieuwe
vrienden, leren ze rekening te houden met elkaar, krijgen en vergroten ze hun
zelfvertrouwen en vergeten ze even hun zorgen. Dat gunnen we alle kinderen. We hopen
daarom na de zomervakantie weer veel kinderen te verwelkomen.

Kunt u het lidmaatschap of de contributie niet (meer) betalen? Vraag dan hulp aan het
Jeugdfonds Sport & Cultuur Limburg. Ga naar www.kieseenclub.nl en dien meteen uw
aanvraag in zodat uw kind lid kan blijven of worden.

Heeft u vragen?
Neem dan contact op met het Jeugdfonds Sport & Cultuur Limburg,
per e-mail via of telefonisch via 06 50 90 45 04.